Coaching voor professionals in de dienstverlenende sector

Uit eigen ervaring weet ik dat iedere onderneming, groot of klein, gebaat is bij medewerkers die weten waar hun kracht en valkuilen liggen, die zich blijvend willen en kunnen ontwikkelen en die weten hoe ze impact voor de organisatie kunnen creëren. Bedrijven en overheden zijn gebaat bij medewerkers die gezond zijn en blijven, (juist) ook in deze maatschappij waarin alles in transitie is, organisaties en afdelingen continu innoveren en veranderingen de enige constante factor lijken te zijn.

Wendbare organisaties vragen om wendbare professionals. In dienstverlenende organisaties is de mens het belangrijkste kapitaal en levert het investeren in ontwikkeling van medewerkers het hoogste rendement op. Hoe beter je jezelf kent, hoe beter je in staat bent om maximaal toegevoegde waarde te leveren. En hoe beter je steeds weer het middelpunt in jezelf kunt vinden, in deze wereld vol uitdagingen en uitersten.

Zeker in kennisintensieve ondernemingen of afdelingen met hoger technisch personeel kan de balans hoofd-hart uit evenwicht zijn, wat ten koste kan gaan van de creativiteit, samenwerking, bezieling en motivatie van medewerkers of operationeel leidinggevenden. Om deze balans te herstellen, bied ik medewerkers of operationeel leidinggevenden graag een individueel coachtraject aan. Een coachtraject dat altijd gericht is op het vergroten van de autonomie én gekoppeld is aan de individuele bijdrage van de professional aan de collectieve organisatiedoelstellingen (team/afdeling/business unit/totale organisatie).

 

Een persoonlijke kennismaking

Ieder coachtraject start steevast met een persoonlijke kennismaking. In eerste instantie via een tweegesprek met de coachee, mogelijk gevolgd door een driegesprek met alle betrokkenen (indien door alle partijen hiervan de meerwaarde wordt gezien en gevoeld). In deze oriënterende fase worden de zichtbare problemen of zorgen besproken en inventariseer ik de persoonlijke en collectieve doelen en wensen. Op basis hiervan maak ik een offerte op maat (raamwerk coachplan inclusief voorgestelde planning en kosten).

Het coachtraject duurt gemiddeld zes maanden met acht tot twaalf sessies en bestaat in ieder geval uit de volgende fasen:

  1. Herstel/verwerking: creëren van een goede basis voor het verdere coachtraject.
  2. Concretisering en focus: vaststellen van coachdoel en persoonlijke leervraag.
  3. Reflectie en inzicht: aan de hand van concrete (werk)situaties reflectie op onderliggend gedrag, gevoel, gedachten, overtuigingen en waarden, zodat inzicht wordt verkregen in de onderliggende problematiek of thema.
  4. Verdieping en transformatie: werken aan onderliggend thema/problematiek en op basis hiervan nieuwe stappen (o.a. in gedrag) zetten.
  5. Integratie en afronding: doen en verankering in de praktijk, leren van ervaringen, vieren van successen, maken van plannen voor de toekomst, afscheid.

De ontmoetingen vinden in principe in mijn praktijk Heel Natuurlijk en daarbuiten (natuur/bos) plaats. Om opgedane inzichten te kunnen gebruiken in de praktijk, bied ik oefenmateriaal aan om tussen de sessies door mee aan de slag te gaan. Dit ter bevordering van het zelfsturend vermogen, reflectie en integratie. De sessies duren anderhalf uur met twee of drie 'dubbele' (buiten)sessies van drie uur.

 

Mijn expertise

Vanuit mijn achtergrond, kennis en ervaring heb ik specifieke expertise opgebouwd voor coaching bij:

  1. Ziektepreventie en gezonde privé/werkbalans. Klik hier voor meer informatie.
  2. Persoonlijke ontwikkeling en innerlijke balans voor medewerkers en operationeel leidinggevenden. Klik hier voor meer informatie.
  3. Communicatie in de arbeidsrelatie. Klik hier voor meer informatie.

 

Een vraag?

Stuur je vraag, opmerking of suggesties met het formulier hieronder. Ik zorg voor een snelle reactie!