Bodemcoaching voor agrarische ondernemers

Wil je ook meer inzicht in de kwaliteit van je bodem, meer kennis over het lezen van een bodemanalyse of over hoe je zo effectief mogelijk omgaat met bemesting?

De provincie Noord-Brabant werkt aan het halen van gebiedsopgaven zoals de Kaderrichtlijn Water en de Nitraatrichtlijn, maar ook aan duurzame landbouw mét toekomstperspectief.

Als gekwalificeerd BodemUP-coach begeleid ik agrarische deelnemers met bodemadvies en bij de uitvoering van bodemmaatregelen.

Samen met jou zoeken we uit hoe we met praktische bodemmaatregelen een efficiëntere nutriëntenbenutting, betere waterbalans en minder verspilling van nutriënten realiseren. Door deel te nemen aan het adviestraject van BodemUp Brabant, krijg je drie jaar lang advies en krijg je toegang tot het BodemUP netwerk.

Voor meer informatie en aanmelding, zie: BodemUP Brabant | BodemUP Brabant

Van een kwetsbare bodem...

...naar een VITALE bodem

Vitale bodems

Een vitale bodem is dé basis voor een duurzame voedselproductie, voldoende en schoon (drink)water en meer biodiversiteit. Boeren en tuinders hebben hierin een cruciale rol. Door het optimaliseren van hun bodemmanagement kan de kwaliteit van de bodems worden versterkt. Brabantse boeren kunnen zich hierover laten adviseren door bodemcoaches.

Via deze link stel ik me nader aan je voor: Nienke Erisman | BodemUP Brabant

 

Een vraag?

Stuur je vraag, opmerking of suggesties met het formulier hieronder. Ik zorg voor een snelle reactie!