september 2018: de aarde heeft koorts

Zorgen om/voor Moeder Aarde

Na een lang warm en droog zomerreces hebben wij (Frans en Nienke) de pen weer opgepakt voor onze blogs van Heel Natuurlijk. Heeft het jou ook bezig gehouden? De droogte, de warmte? Om ons heen bruine graslakens, bladerdekens, opgedroogde beken en maisvelden als ware het rietkragen. Na een paar fikse buien ziet het er allemaal weer een beetje groener uit. Maar er is echt wel iets aan de hand wat we niet kunnen toeschrijven aan toeval, maar veroorzaakt wordt door ons eigen menselijk handelen.

De aarde heeft koorts

Ons klimaat is zichtbaar aan het veranderen. Steeds vaker hebben we te maken met enorme hoosbuien, hitte of een periode van aanhoudende droogte. Heftige regenbuien leiden tot wateroverlast en droogte veroorzaakt schade en lage grondwaterstanden. En vergeet ook niet dat langdurige hitte bij veel mensen tot gezondheidsklachten leidt. Deze aan de hitte gerelateerde klachten versterken we als mens meer en meer, omdat we onze tuinen volleggen met tegels en klinkers.

Als we dieper kijken naar de oorzaken en wat we er zelf aan kunnen doen, kunnen we grofweg onderscheid maken tussen de bebouwde omgeving en het landelijk gebied. Binnen meer gemeenten ‘groeit’ nog steeds de versteende oppervlakte door bebouwing, terrassen en onderhoudsvrije wegen. Behalve stijgende temperaturen heeft verstening nog meer nadelen: minder planten en dieren en verdroging door de versnelde afvoer van het water. Wat als gevolg heeft dat het weer aangevuld moet worden met kostbaar leidingwater.

In het buitengebied slaat de verhitting en verdroging ook steeds meer toe door grootschalige landbouwpercelen zonder schaduwrijke bomen of houtwallen en met diepe sterk ontwaterende sloten. Daarnaast zorgen steeds zwaardere landbouwmachines voor meer verstening van erven en van wegen, en raakt de bodem in het buitengebied verdicht.

Vergroenen

Natuurlijk moet de overheid zich dit enorm aantrekken en verwachten wij dat ze meer maatregelen gaat nemen zodat de verhitting en verdroging in ons land gestopt wordt. Onze provincie Noord Brabant beseft dit en gaat miljoenen extra bomen in Brabant laten planten onder het motto:  “Bossen zijn beter bestand tegen extreem weer.” Maar wist je dat om en nabij de 40% van ons stedelijk gebied in bezit is van particulieren? Daarom moeten wij er met zijn allen iets aan doen. We kunnen starten met minder tegels of klinkers in onze tuinen. Naast afname verhitting, gaan veel soorten planten en dieren hiervan profiteren. Een toename van de biodiversiteit dus. Denk maar eens aan egels, vlinders, insecten, waaronder (wilde) bijen en aan veel vogelsoorten en vleermuizen. Tevens wordt het neerslagoverschot vastgehouden wat weer goed is voor planten, die daardoor minder kwetsbaar zijn. Andere mogelijkheden om verdroging tegen te gaan en water vast te houden zijn, afkoppelen van de regenpijp en of regenwater opvangen in een regenton. Met het plaatsen van een regenton kan je een tuin van water voorzien en hoef je geen kostbaar leidingwater te gebruiken.  

Wist je dat door grootschalige landbouw, verkeer en industrie de concentratie fijnstof alsmaar toeneemt en daardoor de luchtkwaliteit sterk afneemt? Meer bomen en planten kunnen fijnstof aan zich binden en hebben ook op deze manier een positief effect op onze gezondheid.

Er is meer…

Onderzoek wijst trouwens ook uit dat de mensen groen en natuur erg waarderen. Mensen zie je genieten als ze bloeiende planten of vlinders zien en iedereen wordt blij van de zingende vogels in het groen. We hebben al enkele voorbeelden gegeven van wat je als bewoner van onze mooie aarde kunt doen, maar er is meer. Je kan bijvoorbeeld groene daken aanleggen of de gevels voorzien van groen. Je kan je tuin aanplanten met hagen en stuiken.

Door meer groen om ons heen gaan we hopelijk weer beseffen dat we niet boven de natuur staan maar er onlosmakelijk onderdeel van uitmaken. Zorg voor Moeder Aarde betekent zorg voor jezelf en voor de toekomst.

 

Waren de valleien maar uw straten

en de groene paden uw stegen…

uw huizen zullen niet uw geheim bevatten,

nog uw verlangens onderdak verlenen.

Dat wat grenzeloos in u is,

verblijft immers in de woning van het hemelruim,

met als deur de ochtendnevel en als vensters de liederen

en stilten van de nacht.

 ~ Kahlil Gibran (1923) ~

 

 

 

 

 

 

Geplaatst in Nieuws en getagd met , , , , , , .